Archiv novinek

Uznání dluhu podle NOZ Podstata zajištění spočívá v možnosti věřitele, který se nedočkal plnění od dlužníka, uspokojit svou pohledávku jiným způsobem. http://obcanskyzakonik.justice.cz/

Co je to pohledávka? Pohledávku můžeme definovat jako právo podniku na zaplacení určité peněžní částky. Pohledávky patří jednoznačně mezi aktiva, přičemž pohledávky lze členit na dlouhodobé a krátkodobé podle předpokládané doby splatnosti v době jejich vzniku. Pohledávky nejčastěji vznikají z obchodního styku, tj. vůči odběratelům – za dodávky našich výrobků, zboží či služeb, a to na základě dokladu, který se obvykle nazývá faktura vydaná či faktura odběratelská. www.testyzucetnictvi.cz

Nařízení vlády 180/2013 Sb. Nový způsob výpočtu úroku z prodlení stanoví paušální náhradu související s uplatněním pohledávky ve výši 1.200,- Kč. Tuto náhradu máte možnost automaticky připočítat při tisku penalizační faktury. Paušální náhradu je možno uplatnit pouze v případě, že se jedná o o závazkový vztah mezi podnikateli nebo je-li obsahem vzájemného závazku mezi podnikatelem a veřejným zadavatelem dodat zboží nebo poskytnout službu za úplatu veřejnému zadavateli

EGAP se víc zaměří na podporu malých a středních podniků Státní Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP) se zaměří na podporu malých a středních podniků. www.novinky.cz

Počet insolvencí roste i v oboru dopravy a přepravy Počet insolvenčních návrhů se loni ve srovnání s rokem 2011 zvýšil o 32 procent. Nárůst insolvencí postihl fyzické osoby; u právnických osob počet insolvencí stagnoval.www.dnoviny.cz

Aktuálně! Spustili jsme nový web s presentací vybraných pohledávek našich klientů.www.b2bpohledavky.cz Pro kompletní seznam pohledávek nabízených k prodeji nás prosím kontaktujte.

Firmy ve vymáhání dluhů přitvrzují Zástupci firem, kteří mají ve své pracovní pozici na starosti správu a vymáhání pohledávek se shodují, že dlužníků v poslední době přibývá. www.profit.tyden.cz

Firmy si navzájem platí pozdě , situace bude eskalovat. Pokračující recese se podepisuje i na platební morálce firem. České firmy ve třetině případů platí své faktury po splatnosti, průměrně pak své závazky uhradí do 44 dnů od vystavení faktury. Vzhledem k výhledům tuzemské ekonomiky a očekávanému zhoršujícímu se vývoji v Evropské unii se situace bude dále zhoršovat.www.tyden.cz

Dluhy neplatila každá 16. firma, lepší už to nebude Platební morálka českých firem se v loňském roce nezhoršila. Pravděpodobnost, že odběratelé zboží nezaplatí, je ale stále o polovinu vyšší než v předkrizovém roce 2008. Ve čtvrtek to sdělila úvěrová pojišťovna KUPEG. www.aktuálně.cz

Češi po tisících bankrotují a mnozí věřitelé s nimi. Tisíce Čechů, kteří mají nezvladatelné dluhy, už zbankrotovaly a další tisíce jich v těchto měsících žádají soudy o oddlužení. www.novinky.cz/finance

Zajišťující instrument - uznání závazku je jednostranným právním úkonem dlužníka, pro který je zákonem předepsaná písemná forma. Máte-li pochybnosti, jestli budete v případě právního vymáhání své pohledávky schopni bezpečně a nepopiratelně prokázat, že pohledávka skutečně vznikla, uvažujte o dodatečném uznání závazku ze strany dlužníka. www.ipodnikatel.cz

Změna výpočtu úroků z prodlení podle nařízení vlády č. 33/2010 Sb. Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené ČNB pro poslední den kalendářního pololetí, které předchází kalendářnímu pololetí, v němž došlo k prodlení + sedm procentních bodů. Úrok z prodlení bude pevně stanoven na počátku prodlení dlužníka s plněním peněžitého dluhu a jeho výše bude neměnná.

Krachy firem: Drobní věřitelé oslabí, předběhne je stát. Šance drobných věřitelů, že dostanou zaplaceny své pohledávky v insolvenčním řízení, se opět snížila. Díky novele zákona o DPH totiž posílilo přednostní postavení státu při dělení majetku dlužníků. www.aktualne.cz

Monitoring insolvenčního rejstříku Nově Vám nabízíme službu monitoring insolvenčního rejstříku pomocí jednoduše ovladatelného softwaru od našeho partnera Intelligent Technologies s.r.o.. Cena za sledování neomezeného počtu subjektů je 1500,- Kč ročně bez DPH.

Změny v roce 2011 důležité pro podnikatele Se začátkem roku 2011 vstupuje v platnost několik významných legislativních předpisů, více najdete na www.firemnifinance.cz.

Půlka firem platí faktury až po termínu, i když je delší. www.aktuálně.cz

Vztah promlčení a prekluze. Promlčení znamená zánik nároku, tj. zánik úspěšné vymahatelnosti práva u soudu v případě uplatnění námitky promlčení, přičemž však nedochází k zániku práva samotného, které i nadále existuje v naturální podobě. Prekluze znamená zánik práva.