Wir spezialisieren uns auf schnelle und effiziente Sammlung von Inkassoforderungen (B2B) ohne Vorlaufkosten für unsere Kunden. Unsere Arbeit besteht in Sammlung Ihrer Forderungen für außergerichtlichen Ausgleich. Falls Sie diese gerichtlich regeln möchten, vermitteln wir Ihnen gern ein Kotakt.

Unsere Firma wurde von Personen mit reichlichen Erfahrungen in verschiedenen Geschäftsfeldern gegründet. Daher wissen wir, was für Sie wichtig ist.

Ob Sie eine oder mehrere hunterte von Inkassoforderungen haben, zögern Sie nicht und wenden Sie sich an uns. Wir wissen, wie Sie Ihr Geld zurückbekommen.

Novinky

Uznání dluhu podle NOZ Podstata zajištění spočívá v možnosti věřitele, který se nedočkal plnění od dlužníka, uspokojit svou pohledávku jiným způsobem. http://obcanskyzakonik.justice.cz/

Co je to pohledávka? Pohledávku můžeme definovat jako právo podniku na zaplacení určité peněžní částky. Pohledávky patří jednoznačně mezi aktiva, přičemž pohledávky lze členit na dlouhodobé a krátkodobé podle předpokládané doby splatnosti v době jejich vzniku. Pohledávky nejčastěji vznikají z obchodního styku, tj. vůči odběratelům – za dodávky našich výrobků, zboží či služeb, a to na základě dokladu, který se obvykle nazývá faktura vydaná či faktura odběratelská. www.testyzucetnictvi.cz

Nařízení vlády 180/2013 Sb. Nový způsob výpočtu úroku z prodlení stanoví paušální náhradu související s uplatněním pohledávky ve výši 1.200,- Kč. Tuto náhradu máte možnost automaticky připočítat při tisku penalizační faktury. Paušální náhradu je možno uplatnit pouze v případě, že se jedná o o závazkový vztah mezi podnikateli nebo je-li obsahem vzájemného závazku mezi podnikatelem a veřejným zadavatelem dodat zboží nebo poskytnout službu za úplatu veřejnému zadavateli

Archiv novinek...

Wer sind wir?

Unsere Firma wurde von Personen mit reichen Erfahrungen in verschiedenen Geschäftsfeldern gegründet. Daher wissen wir, was für Sie wichtig ist.

Weitere info...

Was tun wir?

Wir spezialisieren uns auf schnelle und effiziente Sammlung von Inkassoforderungen (B2B) ohne Vorlaufkosten für unsere Kunden.

Unsere Arbeit ist Sammlung Ihrer Forderungen für außergerichtlichen Ausgleich. Falls Sie diese gerichtlich regeln möchten, vermitteln wir Ihnen gern ein Kotakt.

Weitere info...

Wie funktioniert das alles?

Provision wickelt sich nach dem Prinzip NO SUCCES = NO FEE ab, dh. falls wir nicht kassieren, zahlen Sie nicht.

Ob Sie eine oder mehrere hunterte von Inkassoforderungen haben, zögern Sie nicht und wenden Sie sich an uns. Wir wissen, wie Sie Ihr Geld zurückbekommen.

Weitere info...