We are specialized in fast and efficient collection of trade receivables (B2B) without upfront costs for our clients. Our work is a collection of your claims. For judicial solution we will be happy to arrange contact.

Our company was founded and is run by individuals with extensive experience in various fields of business. Due to this fact we know what is important to you.

Whether you have one or hundreds of debtors, do not hesitate and give us them for processing. We know how to GET YOUR MONEY BACK.

Novinky

Uznání dluhu podle NOZ Podstata zajištění spočívá v možnosti věřitele, který se nedočkal plnění od dlužníka, uspokojit svou pohledávku jiným způsobem. http://obcanskyzakonik.justice.cz/

Co je to pohledávka? Pohledávku můžeme definovat jako právo podniku na zaplacení určité peněžní částky. Pohledávky patří jednoznačně mezi aktiva, přičemž pohledávky lze členit na dlouhodobé a krátkodobé podle předpokládané doby splatnosti v době jejich vzniku. Pohledávky nejčastěji vznikají z obchodního styku, tj. vůči odběratelům – za dodávky našich výrobků, zboží či služeb, a to na základě dokladu, který se obvykle nazývá faktura vydaná či faktura odběratelská. www.testyzucetnictvi.cz

Nařízení vlády 180/2013 Sb. Nový způsob výpočtu úroku z prodlení stanoví paušální náhradu související s uplatněním pohledávky ve výši 1.200,- Kč. Tuto náhradu máte možnost automaticky připočítat při tisku penalizační faktury. Paušální náhradu je možno uplatnit pouze v případě, že se jedná o o závazkový vztah mezi podnikateli nebo je-li obsahem vzájemného závazku mezi podnikatelem a veřejným zadavatelem dodat zboží nebo poskytnout službu za úplatu veřejnému zadavateli

Archiv novinek...

Who are we?

Our company was founded and is run by individuals with extensive experience in various fields of business. Due to this fact we know what is important to you.

More...

What do we do?

We specialize in fast and efficient collection of trade receivables (B2B) without upfront costs for our clients.

Our job is to extrajudicial collection of your receivables. In the area of ​​judicial collections we co-operate with lawyer Dana Kučerová.

More...

How does it works?

We welcome clients from all over the Czech Republic, who shall we trade receivables based on a mandate contract. 

Whether you have one or hundreds of debtors, do not hesitate and give us them for processing. We know how to get your money back.

More...