Notre travail est le recouvrement extrajudiciaire de vos créances. Nous travaillons avec Mme Dana Kučerová dans le domaine de la collecte de la coopération judiciaire.

Notre société a été fondée et est gérée par des personnes riches d’expériences dans des secteurs d’activités variés. C’est pour ceci que nous savons ce qui est bon pour vous.

Si vouz avez 1 débiteur ou des centaines de réclamations, n’hésitez pas et donnez les nous pour traitement. Nous savons comment récupérer votre argent.

Novinky

Uznání dluhu podle NOZ Podstata zajištění spočívá v možnosti věřitele, který se nedočkal plnění od dlužníka, uspokojit svou pohledávku jiným způsobem. http://obcanskyzakonik.justice.cz/

Co je to pohledávka? Pohledávku můžeme definovat jako právo podniku na zaplacení určité peněžní částky. Pohledávky patří jednoznačně mezi aktiva, přičemž pohledávky lze členit na dlouhodobé a krátkodobé podle předpokládané doby splatnosti v době jejich vzniku. Pohledávky nejčastěji vznikají z obchodního styku, tj. vůči odběratelům – za dodávky našich výrobků, zboží či služeb, a to na základě dokladu, který se obvykle nazývá faktura vydaná či faktura odběratelská. www.testyzucetnictvi.cz

Nařízení vlády 180/2013 Sb. Nový způsob výpočtu úroku z prodlení stanoví paušální náhradu související s uplatněním pohledávky ve výši 1.200,- Kč. Tuto náhradu máte možnost automaticky připočítat při tisku penalizační faktury. Paušální náhradu je možno uplatnit pouze v případě, že se jedná o o závazkový vztah mezi podnikateli nebo je-li obsahem vzájemného závazku mezi podnikatelem a veřejným zadavatelem dodat zboží nebo poskytnout službu za úplatu veřejnému zadavateli

Archiv novinek...

Qui sommes-nous?

Notre société a été fondée et est gérée par des personnes riches d’expériences dans des secteurs d’activités variés. C’est pour ceci que nous savons ce qui est bon pour vous.

Plus...

Qu´est-ce que nous faisons?

Nous sommes spécialisés dans le recouvrement des créances commerciales,efficace et rapide, c’est fait sans frais d'entrée pour nos clients. Notre travail est le recouvrement extrajudiciaire de vos créances. Nous travaillons avec Mme Dana Kučerová  dans le domaine de la collecte de la coopération judiciaire.

Plus...

Comment cela fonctionne?

Si vouz avez 1 débiteur ou des centaines de réclamations, n’hésitez pas et donnez les  nous pour traitement. Nous savons comment récupérer votre argent.

Plus...