Notre travail est le recouvrement extrajudiciaire de vos créances. Nous travaillons avec Mme Dana Kučerová dans le domaine de la collecte de la coopération judiciaire.

Notre société a été fondée et est gérée par des personnes riches d’expériences dans des secteurs d’activités variés. C’est pour ceci que nous savons ce qui est bon pour vous.

Si vouz avez 1 débiteur ou des centaines de réclamations, n’hésitez pas et donnez les nous pour traitement. Nous savons comment récupérer votre argent.

Novinky

GDPR kompatibilita Používáme Bluejet CRM 2018. Systém je plně kompatibilní s GDPR.

Uznání dluhu podle NOZ Podstata zajištění spočívá v možnosti věřitele, který se nedočkal plnění od dlužníka, uspokojit svou pohledávku jiným způsobem. http://obcanskyzakonik.justice.cz/

Nařízení vlády 180/2013 Sb. Nový způsob výpočtu úroku z prodlení stanoví paušální náhradu související s uplatněním pohledávky ve výši 1.200,- Kč. Tuto náhradu máte možnost automaticky připočítat při tisku penalizační faktury.

Archiv novinek...