Inkasní proces

Mimosoudní inkaso pohledávek z obchodního styku

V našem nejlepším zájmu je inkasovat Vaše pohledávky tak rychle, jak je to jen možné za použití všech zákonných prostředků. Individuálně posoudíme každou pohledávku před tím, než zvolíme druh akce. Posuzujeme pohledávku podle její výše, typu dlužníka a podle toho, jaké kroky jste podnikali před předáním pohledávky naší společnosti. Vzhledem k našim zkušenostem si můžete být jisti, že jakákoli zvolená akce bude pro danou pohledávku nejvhodnější a povede k co nejrychlejšímu inkasu pohledávky.

Naše akce mohou zahrnovat následující:

  • Zhodnocení majetkové situace dlužníka
  • Telefonní hovory
  • Dopisy, emaily a sms s vystupňováním tlaku na dlužníka
  • Dohledávání dalších kontaktních údajů
  • Osobní návštěvy a jednání
  • Umístění do databáze dlužníků
  • Odkup pohledávky a její prodej třetím stranám
  • Vyřizování zajišťovacích instrumentů

Budeme Vás o procesu inkasa pohledávek pravidelně informovat a v případě nutnosti jsme připraveni kdykoli telefonicky i emailem poskytnout doplňující informace.

Upomínkové řízení (správa pohledávek)

Kromě řešení pohledávek na bázi provize můžeme našim klientům poskytnout i bezprovizní spolupráci při upomínání pohledávek po splatnosti. Je mimořádně důležité věnovat pohledávkám maximální pozornost i krátce po splatnosti. Buď můžeme komplexně převzít dohled nad pohledávkami, nebo dle pokynů klienta provádět jednotlivé akce (telefonní hovory, dopisy, emaily) a to ve dvou variantách:

  • jménem klienta
  • jménem naší společnosti

Výhodou této služby je mimo jiné možnost využití našeho jména ve Vašem procesu upomínacího řízení bez nutnosti placení provizí a za předem dané fixní náklady.

Napište nám!

Označené* položky jsou povinné.