Inkasní proces

Mimosoudní inkaso pohledávek z obchodního styku

Dlouhodobě zpracováváme různé typy pohledávek. Individuálně posoudíme každou pohledávku před tím, než zvolíme druh akce. Posuzujeme pohledávku podle její výše, typu dlužníka a podle toho, jaké kroky jste podnikali před předáním pohledávky naší společnosti. Vzhledem k našim zkušenostem si můžete být jisti, že jakákoli zvolená akce bude pro danou pohledávku nejvhodnější a povede k co nejrychlejšímu inkasu pohledávky.

Naše akce mohou zahrnovat následující:

  • Zhodnocení majetkové situace dlužníka
  • Telefonní hovory
  • Dopisy, emaily a sms s vystupňováním tlaku na dlužníka
  • Dohledávání dalších kontaktních údajů
  • Osobní návštěvy a jednání
  • Umístění do databáze dlužníků
  • Odkup pohledávky a její prodej třetím stranám
  • Vyřizování zajišťovacích instrumentů

Budeme Vás o procesu inkasa pohledávek pravidelně informovat a v případě nutnosti jsme připraveni kdykoli telefonicky i emailem poskytnout doplňující informace.

Upomínkové řízení (správa pohledávek)

Kromě řešení pohledávek na bázi provize můžeme našim klientům poskytnout i bezprovizní spolupráci při upomínání pohledávek po splatnosti. Je mimořádně důležité věnovat pohledávkám maximální pozornost i krátce po splatnosti. Buď můžeme komplexně převzít dohled nad pohledávkami, nebo dle pokynů klienta provádět jednotlivé akce (telefonní hovory, dopisy, emaily) a to ve dvou variantách:

  • jménem klienta
  • jménem naší společnosti

Výhodou této služby je mimo jiné možnost využití našeho jména ve Vašem procesu upomínacího řízení bez nutnosti placení provizí a za předem dané fixní náklady.